GEEFT RICHTING.
INSPIREERT.
REALISEERT.

KATRIEN PHILIPS •
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT •
VIRTUAL MANAGEMENT •

Creatief generalist.

FLEXIBEL. VEELZIJDIG.
KWALITEIT.

Samenwerken met een ervaren, veelzijdig virtual freelancer die snel en flexibel kan ingeschakeld worden en daarenboven oprecht interesse toont in jouw bedrijf, product of dienst – het lijkt een utopie.

Toch bestaan dergelijke freelancers.

Meestal zijn het creatieve generalisten en self made (wo)men die door hun vele vaardigheden, breed interesseveld en leergierigheid multi-inzetbaar zijn.

Ze zijn uitermate geschikt om op zowel strategisch als operationeel vlak ingeschakeld te worden en er een significante meerwaarde te bieden. Hét profiel bij uitstek voor drukbezette bedrijfsleiders die op zoek zijn naar een ervaren flexibel persoon die zowel strategisch kan meedenken als taken uit handen nemen.

Waar je zo’n multipotential kan vinden? Nou, je bent zonet op de website van eentje beland. Welkom!

The right fit.

ONDERNEMER. TEAMPLAYER.

Het vinden van de juiste partner is van wederzijds belang. Met de verkeerde persoon in zee gaan kost beide partijen waardevolle tijd. Dus wie ben jij?

ONDERNEMER MET GROEIPLANNEN.

Je bent een solo- of duo-ondernemer en wilt het potentieel dat in je bedrijf zit verder aanboren. Je doelen zijn duidelijk en je beseft dat alles alleen aanpakken niet langer de juiste weg is. Het is te vroeg om (meer) personeel in dienst te nemen en verkiest om op flexibele basis met iemand samen te werken die je ondersteunt in het concretiseren, uitwerken en uitvoeren van je plannen.

DRUKBEZETTE MANAGER.

Je bent een ondernemer met een overvolle agenda. Jouw bedrijf is de laatste jaren wat betreft omzet, klantenbasis en medewerkers sterk gegroeid. De tijd die je vroeger besteedde aan het uitdenken van je visie, het uitstippelen van je businessplan en het communiceren met je klanten, wordt meer en meer in beslag genomen door randactiviteiten, interne communicatie en het aansturen van je team. Daar wil jij verandering in brengen.

ONDERNEMER MET EEN VIRTUEEL TEAM.

Je bent een ondernemer en een van je terugkerende en tijdrovende taken bestaat uit het informeren en aansturen van je virtuele team. Elk lid van dat team moet namelijk net zoals elke andere werkkracht nauw betrokken worden bij de werking, concrete richtlijnen krijgen en de juiste mindset hebben om efficient te kunnen werken en een waardevolle bijdrage te leveren aan het behalen van je vooropgestelde doelen.

Jouw virtuele team is sterk gegroeid. Je weet dat blijvend de volledige sturing en interne communicatie op jou nemen niet haalbaar is. Je hebt nood aan een ervaren persoon die de werkprocessen van en interne communicatie met je virtuele team kritisch onder de loep neemt en daardoor kan zorgen voor een geoptimaliseerde werking. Mogelijks ben je op zoek naar een Virtual Team Manager waarmee jij communiceert en die op zijn/haar beurt de communicatie met het team verderzet en jou stipt op de hoogte houdt. Belangrijk is dat deze persoon op strategisch vlak kan meedenken en je operationele doelen kan vertalen naar concrete opdrachten.

Virtual is the new black.

TOEGANKELIJK. SNEL. MODERN.

10 jaar geleden was ik een buitenbeentje met het voltijds op afstand werken. Verduidelijkte ik dat ik tevens een team en organisatie virtueel coördineerde, gingen pas echt de wenkbrauwen fronsen. Vandaag is virtueel samenwerken schering en inslag en zie ik het als een voorrecht om m’n opgedane kennis en ervaring te kunnen delen.

Virtual Assistent
Pro

Als Virtueel Assistent Pro neem ik met veel enthousiasme en toewijding zowel organisatorisch, creatief als strategisch denkwerk van je over. Tal van werkzaamheden die niet tot jouw core business behoren zijn snel en eenvoudig door te geven. Zo komt er bij jou al dan niet structureel tijd vrij om datgene te doen wat jou voldoening en energie bezorgt.

Organisatie en structuurMarketing en communicatie
• Structuur en beheer online archief
• Optimalisatie en effectivisering interne communicatie
• Nieuwsbrief beheer (opstart, automation, periodieke verzending)
• Sociale media beheer (tekst, beeld en communicatie)
• Visuele en tekstmatige opbouw en aanpassingen website (WordPress)
Strategisch en creatief denkwerkAdministrative ondersteuning
• Aanreiken van ideeën voor dienst- of productontwikkeling
• Mogelijkheden formuleren voor upgrades, add ons voor bestaande producten of diensten
• Marketingkanalen onder de loep nemen en verbeteringsacties en plan van aanpak voorstellen
• Bezorgen van een kritische second opinion
• Financiële administratie + bewaking en communicatie debiteuren
• Documentontwikkeling (templates voor offertes, presentaties, verslagen)
• Tekst- en cijfermateriaal omvormen tot presentaties
• Inhoudelijk en naar correctheid nalezen van teksten
• Verwerken en evalueren van cijfermateriaal
• Aankopen, reservaties voor business of prive-aangelegenheden

Let’s talk! → katrien.philips@me.com of +46 706 434 437

Virtual Team
Manager

Na 10 jaar een virtueel team succesvol te hebben aangestuurd ben ik op zoek naar een nieuw team om te ondersteunen, te enthousiasmeren en efficient in te schakelen in functie van het behalen van gezamenlijke doelen.

Als jouw Virtueel Team Manager ben ik nauw betrokken bij het vertalen en implementeren van jouw strategische en operationele doelen naar concrete activiteiten. Ik creëer een duidelijk en flexibel kader waarbinnen jouw team optimaal kan presteren en hecht daarbij veel waarde aan transparantie, communicatie en wederzijds vertrouwen.

Vanuit een proactieve en persoonlijke benadering bouw ik duurzame en open relaties met elk teamlid en zorg ik voor een gemoedelijke en positieve werksfeer. Hierbij kan ik vertrouwen op mijn gevoel voor empathie en oplossingsgericht denkvermogen.

Zoek jij één virtueel teammanager? Ik zoek één virtueel team.

Let’s talk! → katrien.philips@me.com of +46 706 434 437

Virtuele werkprocessen
optimaliseren

Met m’n ervaring in het aansturen van een virtueel team weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om in een virtuele omgeving betrokken en enthousiaste teamleden te hebben. Het hebben van gestroomlijnde werkprocessen waar iedereen achter staat en bijgevolg ook volgt, is noodzakelijk voor een gezonde organisatie.

Door in communicatie te gaan met jou en jouw virtuele team analyseer ik het verloop van bestaande administratieve, communicatieve en uitvoerende werkprocessen. Welke workflows bestaan er, zijn ze kenbaar en toegankelijk bij de medewerkers. Wat verloopt vlot en welke processen kunnen meer aandacht of een upgrade gebruiken.

Vaak kunnen zaken vereenvoudigd, gemoderniseerd of geautomatiseerd worden met een tijdswinst en tevreden klanten en werknemers als gevolg. Op basis van de input die ik verzamel uit de gesprekken en gecombineerd met eigen kennis en ervaring, maak ik een voorstel van aanpassingen en hoe deze planmatig doorgevoerd kunnen worden.

Na jouw akkoord, communiceer ik opnieuw met de teamleden om betrokkenheid te creëren en het doel en de voordelen van de aanpassingen duidelijk te maken. Hierbij hou ik er rekening mee dat de voortgang van de huidige werkzaamheden niet in het gedrang komt.

Heb ik je warm gemaakt en mag ik een kritisch blik werpen op (een deel van) de interne activiteiten binnen jouw virtuele team? Leuk! Ik beloof je waardevolle inzichten en positieve veranderingen te bezorgen.

Let’s talk! → katrien.philips@me.com of +46 706 434 437

Klanten.

PERSONEN. RELATIES. SAMEN.

Ik verkies een handje vol duurzame en kwalitatief hoogstaande samenwerkingen boven tientallen verschillende opdrachtgevers. Kwaliteit boven kwantiteit, zeg maar.

JAN THOMASSEN – VIVARA

“Sinds begin 2018 werken wij intensief en naar volle tevredenheid samen met Katrien. Ik heb haar leren kennen als een harde werker die zeer betrokken, flexibel en creatief is. Zowel op strategisch, commercieel als organisatorisch vlak is ze een toegevoegde waarde voor onze organisatie. Katrien is voor ons geen externe maar een gewaardeerde collega. Wij kijken er naar uit langdurig met haar te mogen blijven samenwerken.”

OLOF BOS – BAKERY ZONE

Contact.

LET’S TALK.

Ben jij een ondernemer en op zoek naar een veelzijdig iemand die zowel op strategisch als op operationeel vlak jouw werksituatie kan verlichten? Neem dan zeker contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Ik kijk er alvast naar uit!

Katrien Philips
Skepplandavägen 99
441 91 Alingsås
Zweden

Tel: +46 706 434 437
E-mail: katrien.philips@me.com

© Copyright 2019 – 2020   |   Katrien Philips    |   All Rights Reserved